Převod nemovitostí

Naše notářství Vám zajistí sepsání smlouvy o převodu nemovitosti ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou.

Tato skutečnost může být rozhodující při soudním sporu, kde má veřejná listina vyšší důkazní hodnotu.

Sepsaná a podepsaná smlouva ve formě veřejné listiny s návrhem na vklad vlastnického práva na katastr je plnohodnotným podkladem k návrhu na zápis do katastru nemovitostí. Převod nemovitosti se nejčastěji odehrává na základě jejího prodeje nebo darování, každá tato právní skutečnost má rozdílnou úpravu, a to především v daňové oblasti.

 

K notářskému zápisu je třeba předložit

  • průkazy totožnosti účastníků,
  • originály nebo ověřené kopie nabývacích titulů k nemovitým věcem,
  • výpis z katastru nemovitostí / list vlastnictví (na žádost může vyhotovit notář).

 

Prodej

V případě prodeje nemovitosti zákon obligatorně stanovuje písemnou formu. V našem notářství Vám odborně a nestranně sepíšeme kupní smlouvy na Vaši nemovitost. Dále Vás rádi poučíme o všech dalších povinnostech související s prodejem Vaší nemovitosti (základní informace o daňových povinnostech, atd). V případě prodeje nemovitostí doporučujeme využít služby notářské úschovy, která chrání jak prodávajícího, tak kupujícího (viz Notářská úschova). Daň z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z ceny nemovitosti.

 

Darování

I pro darování nemovité věci zákon bezpodmínečně vyžaduje písemnou formu. Na notářství Vám rádi darovací smlouvu sepíšeme. Dále Vás rádi poučíme o všech dalších povinnostech související s darováním Vaší nemovitosti (základní informace o daňových povinnostech, atd). Od daně z bezúplatného příjmu jsou osvobozeni příbuzní v linii přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnuci atd.) a od příbuzní v linii vedlejší (sourozenci, strýcové, tety, synovci, neteře, manžel, zeť, snacha, děti manžela, rodiče manžela, manžel rodiče, spolužijíce osoby). Jinak je daň z bezúplatného příjmu shodná s daní z příjmu (15 % u fyzických osob a 19 % u právnických osob).

Darování nemovitosti je možné odvolat, ale jen v případech, kdy to připouští občanský zákoník (nevděk, trestný čin proti dárci, atd.). 

 

Právní předpisy

  • 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,
  • 358/1992 Sb., notářský řád.

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 575
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě