Předmanželská smlouva

Poměry mezi manželi je možné upravit ještě před uzavřením samotného manželství - takové úpravě majetkového režimu se běžně říká „předmanželská smlouva“, ačkoliv zákon takový pojem nezná.

Standardně budoucí manželé, kteří neuzavřou předmanželskou smlouvu, nabývají práva a povinnosti (majetek, dluhy atd.) dle zákona, tedy společně do společného jmění manželů.

 

Možné úpravy

  • zúžení společného jmění (věc, která by stala součástí společného jmění se jí nestane),
  • rozšíření společného jmění (věc, která by se nestala součástí společné jmění s jí stane),
  • oddělení společného jmění (společné jmění manželů nevznikne).

V případě, kdy je platně uzavřená „předmanželská smlouva“, tak se zákonný majetkový režim mění na režim smluvní, a to podle této smlouvy. Předmanželská smlouva nabývá účinnosti okamžikem uzavření manželství, nicméně budoucí manželé se mohou domluvit, že nabude účinnosti nastane později (účinnost nemůže předcházet okamžiku uzavření manželství). Např. otec chce své dceři u příležitosti její svatby věnovat rodinný dům a větší sumu peněz, nicméně její budoucí manžel začíná podnikat a otec se bojí, že neúspěšným podnikáním by dcera mohla přijít o jím darovaný dům a peníze. Budoucí manželé spolu uzavřenou smlouvu o oddělení společného jmění manželů, čímž dojde k tomu, že majetek dcery nebude ohrožen neúspěšným podnikáním manžela.

Více o společném jmění manželů zde

 

Zapsání smlouvy do veřejného seznamu

Předmanželskou lze zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je veden Notářskou komorou ČR a je veřejným seznamem. V případě, že je smlouva o majetkovém režimu zapsána v tomto veřejném seznamu, tak se jí mohou manželé dovolávat vůči třetím osobám, tedy třetí osoba nemůže namítat, že s ní nebyla seznámena. V případě, že smlouva není zapsána  manželé musí s touto smlouvou seznamovat potencionální věřitele před vznikem jakéhokoliv dluhu.

 

Co je potřeba

  • průkaz totožnosti účastníků,
  • předmět smlouvy a listiny prokazující předmětné vlastnictví (kupní a darovací smlouvy, smlouvy o poskytnutí finančních produktů atd.),
  • případně již dříve uzavřenou smlouvu o úpravě společného jmění manželů.

 

Právní předpisy

  • 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • 358/1992 Sb., notářský řád.

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě