Svolení k vykonatelnosti

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je efektivní nástroj, jak zajistit rychlé vymožení své pohledávky.

Prostřednictvím tohoto notářského zápisu dá dlužník věřiteli souhlas k přímé vykonatelnosti (k provedení exekuce), pokud svoji povinnost řádně a včas nesplní. Věřitel se tak vyhne soudnímu sporu, který by ho stál další peníze a trval by několik dalších let.

 

Typy

  • Notářský zápis, ve kterém se budoucí dlužník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu. Takový notářský zápis, může obsahovat svolení zavázaného účastníka, aby byl podle tohoto zápisu nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní (např. přímo v smlouvě o zápůjčce).
  • Notářský zápis, kterým je uznání peněžitého dluhu, může obsahovat svolení budoucího dlužníka, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí (vedena exekuce), jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní (postačí jen účast dlužníka).
  • Dohoda, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí a aby byl takový notářský zápis exekučním titulem, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Dohodu lze uzavřít nejpozději při předání peněz nebo v případě, kdy je pohledávka již splatná, ale věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

 

Co je potřeba

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, atd.),
  • listina dokazující existenci dluhu,
  • v případě zastoupení úředně ověřená plná moc.

 

Odkazy na příslušné právní předpisy

  • 358/1992 Sb., notářský řád

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě