Ověření listiny (vidimace)

Ověření listiny je úkon, kterým se ověřuje, že opis nebo kopie listiny se doslova shoduje s předloženou listinou. Ověřením listiny se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy.

 

Co je potřeba

  • Průkaz totožnosti,
  • originál listiny, originálem je i ověřený opis listiny, lze tedy ověřovat i z již existující ověřené kopie listiny – kopie si uděláme sami.

 

Co nelze

Nelze ověřovat např. občanský průkaz, cestovní pas, vojenský průkaz, nebo jiný průkaz, směnku, šek, vkladní knížku, geometrický plán apod., dále není možné ověřovat listiny, které se zcela neshodují s originálem je v nich něco pozměněno, přeškrtnuto, zaběleno, doplněno apod.

 

Kolik služba stojí

Za každou započatou stranu listiny, jejíž opis se ověřuje 30 Kč + DPH.

 

Odkazy na příslušné právní předpisy

  • 21/2006 Sb., zákon o ověřování
  • 358/1992 Sb., notářský řád, § 73 – ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
  • Další informace lze získat na stránkách Notářské komory České republiky zde.

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě