Ověření podpisu (legalizace)

Ověření podpisu je úkon, kterým se ověřuje, že žadatel listinu před notářem vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní. Nepotvrzuje se správnost a pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy.

Co nelze

V některých případech nelze ověření listiny provést, a zejména:

  • Pokud je listina podepsána jinými písmeny než písmeny latinské abecedy,
  • pokud je podpis na listině, která neobsahuje žádný text,
  • je-li podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Ověření podpisu je jedním z nejběžnějších notářských úkonů, který se provádí na počkání.

Co je potřeba

  • Průkaz totožnosti
  • listina, na které chcete podpis ověřit

Odkazy na příslušné právní předpisy

21/2006 Sb., zákon o ověřování

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě