Založení a úprava společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek je založena za účelem zajišťování správy domu, nebytových prostorů a souvisejícího pozemku. Pomůžeme Vám se založením společenství vlastníků, ale i se změnou stanov.

Společenství se zakládá schválením stanov, které musí být přijaty ve formě veřejné listiny.

To neplatí, zakládá-li se společenství prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ujednáním ve smlouvě o výstavbě. Ke schválení stanov se vyžaduje souhlasu všech vlastníků jednotek.

 

Co je potřeba

 • název společenství vlastníků jednotek,
 • připravené stanovy,
 • zvolený statutární orgán (výbor nebo předseda).

 

Stanovy musí obsahovat

 • název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo,
 • sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě,
 • členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
 • určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
 • určení prvních členů statutárního orgánu,
 • pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
 • pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.

Společenství vlastníků jednotek vzniká zápisem do veřejného seznamu.

 

Změna stanov

Změna stanov náleží dle zákona do působnosti shromáždění, tedy nejvyššího orgánu společenství vlastníků jednotek. Změna stanov se schvaluje nadpoloviční většinou hlasů, nestanoví-li stanovy potřebu vyššího počtu hlasů. Vzhledem k aktuální judikatuře soudní není jasné, kdy je potřeba o změně stanov sepsat notářský zápis, proto nás ve Vašem konkrétním případě kontaktujte a my Vám sdělíme, zda je či není nutné  notářský zápis sepsat.

  

Právní předpisy

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě