Svěřenský fond

Svěřenský fond je efektivní způsob, jak ochránit svůj majetek, podnikání anebo zabezpečit svůj majetek i pro další generace Vaší rodiny. Do fondu je vyčleněn majetek z vlastnictví zakladatele, ten tak nadále není jeho vlastníkem.

Svěřenský fond se vytváří tak, že zakladatel uzavře smlouvu se svěřenským správcem nebo pořízení pro případ smrti. 

 

Jak funguje

 • o správu majetku se od založení svěřenského fondu stará správce svěřenského fondu, ale ani on není vlastníkem vyčleněných věcí,
 • zakladatel ve statutu vymezí účel svěřenského fondu, který dle zákona může být veřejně prospěšný nebo soukromý,
 • každý svěřenský fond musí mít dle občanského zákoníku svůj statut, ten vydává zakladatel a musí být vydán ve formě veřejné listiny, tedy sepsán notářem.

 

Co je potřeba

 • průkaz totožnosti,
 • listiny k majetku, který má být vyčleněn (kupní smlouvy, výpisy z katastru nemovitostí atd.),
 • osobní údaje obmyšleného, pokud bude jmenován.

 

Statut musí obsahovat

 • označení svěřenského fondu,
 • označení majetku, který tvoří svěřenský fond při jeho vzniku,
 • vymezení účelu svěřenského fondu,
 • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu,
 • údaj o době trvání svěřenského fondu; není-li uvedena, platí, že fond byl zřízen na dobu neurčitou,
 • má-li být ze svěřenského fondu plněno určité osobě jako obmyšlenému, určení této osoby, nebo způsobu, jak bude obmyšlený určen.

 

Právní předpisy

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kontaktujte nás

Odeslat formulář

Kancelář Sokolov

(+420) 352 668 391

sokolov@notarsokolov.cz

K. H. Borovského 170
356 01 Sokolov

Ukaž na mapě

Kancelář Praha

(+420) 226 209 471

praha@notarsokolov.cz

Spálená 97/29 (5. a 6. patro)
110 00 Praha 1 - N. Město

Ukaž na mapě