Blog

Právní tématika v sobě zahrnuje spoustu nejasností, mýtů a nepřesností. 

Proto vám chceme nejvíce řešené věci přiblížit ve formě článků.

Závěť a vydědění

Pořízení závěti je dobré v případě, kdy chcete předejít majetkovým sporům a chcete-li mít jistotu, že Vaše poslední vůle bude vykonána a bude mít Vámi zamýšlené

Více informací