Ochrana věřitele

Právní tématika v sobě zahrnuje spoustu nejasností, mýtů a nepřesností. 

Proto vám chceme nejvíce řešené věci přiblížit ve formě článků.

Zástavní smlouva

Zástavní smlouva patří k zajišťovacím institutům práva, které slouží k posílení věřitelovy možnosti dosažení splnění závazku, neučiní-li tak dlužník dobrovolně. V některých případech zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny –

Více informací

Protestace směnek

Protestace směnky je osvědčením skutečností, které jsou důležité pro realizaci práv ze směnky. Oprávnění k protestaci směnky má notář. Existuje několik druhů protestů směnek, z nichž nejčastější je protest pro neplacení

Více informací