Úprava spoluvlastnictví

Právní tématika v sobě zahrnuje spoustu nejasností, mýtů a nepřesností. 

Proto vám chceme nejvíce řešené věci přiblížit ve formě článků.

Dohoda o oddělení ze spoluvlastnictví

Oddělení ze spoluvlastnictví je novým institutem občanského práva, kterým je možné zrušit spoluvlastnictví. Obecnou podstatou vztahu spoluvlastníka ke spoluvlastnickému společenství je, že účast spoluvlastníka v něm nelze vynucovat proti

Více informací

Odklad vypořádání spoluvlastnictví

Smyslem ustanovení občanského zákoníku o odkladu zrušení spoluvlastnictví je princip jistoty, že po určitou ujednanou dobu spoluvlastníci nebudou žádat o zrušení spoluvlastnictví. Dohoda vyžaduje formu veřejné listiny – notářského

Více informací