Rychlý dotaz

Odklad vypořádání spoluvlastnictví

Smyslem ustanovení občanského zákoníku o odkladu zrušení spoluvlastnictví je princip jistoty, že po určitou ujednanou dobu spoluvlastníci nebudou žádat o zrušení spoluvlastnictví. Dohoda vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu.

Právní úprava odkladu zrušení spoluvlastnictví je v českém právním řádu úpravou novou a představuje prolomení obecně uznávané zásady zrušitelnosti spoluvlastnictví. Toto smluvní ujednání má v zásadě pouze dva limity – ani na základě takové dohody nelze možnost zrušení vyloučit jednou provždy a nelze se v dohodě ani vzdát práva v budoucnu takovou úmluvu opačnou dohodou zrušit.

Dohoda může být uzavřena hned při vzniku spoluvlastnického vztahu, nebo kdykoliv v jeho průběhu a jejím obsahem by měl být jednotný závazek všech spoluvlastníků setrvat ve spoluvlastnictví po stejnou dobu.

Příklad:

Ujednání o zrušení spoluvlastnictví má význam např. pro uvažované společné investice, společný záměr na využití věci ve spoluvlastnictví (formou pronájmu), její zhodnocení společnými aktivitami spoluvlastníků a její následný prodej s uvažovaným ziskem.

Zdroj: Odklad vypořádání spoluvlastnictví (nkcr.cz)