Ověřování a výpisy z rejstříků

Právní tématika v sobě zahrnuje spoustu nejasností, mýtů a nepřesností. 

Proto vám chceme nejvíce řešené věci přiblížit ve formě článků.

Zajištění důkazu

Občanský soudní řád upravuje možnost zajištění důkazu v řízení před soudem formou notářského zápisu o stavu věci nebo skutkovém ději, který se udál v přítomnosti notáře. Důležité je, aby

Více informací