Rychlý dotaz

Zajištění důkazu

Občanský soudní řád upravuje možnost zajištění důkazu v řízení před soudem formou notářského zápisu o stavu věci nebo skutkovém ději, který se udál v přítomnosti notáře. Důležité je, aby stav věci nebo skutkový děj byly relevantní pro prokázání práv a nároků v řízení před soudem nebo jiným veřejným orgánem.

V notářském zápisu o osvědčení stavu věci nebo skutkového děje notář zachytí to, co vnímal svými smysly, nejedná se o odborné zhodnocení. Osvědčení o stavu věcí tak nesměřuje k jejich zachování ve stavu, v jakém je notář zaznamenal, ale k osvědčení, jaké byly v okamžiku osvědčení. Osvědčení o stavu věci také není kvalifikovaným zjištěním věci, jaké by provedl například soudní znalec v daném oboru.

Notář není oprávněn v zápisu o stavu věcí a skutkových dějích uvádět svá stanoviska, hodnocení či názory k popisovaným událostem nebo věcem.

Příklad:

Došlo k poškození bytu za strany nájemníka tak, že znehodnotil kuchyňskou linku. Notář je přizván, aby zaznamenal stav tohoto vybavení, jaký byl v okamžiku jeho přítomnosti v bytě. Do notářského zápisu poté notář uvede pouze stav kuchyňské linky, jak se mu jevil v okamžik jeho přítomnosti, ale nehodnotí, kdo poškození způsobil, nebo k jaké škodě došlo.

Zdroj: Zajištění důkazu (nkcr.cz)