Rychlý dotaz

Osvědčení o předložení listiny

Osvědčení o předložení listiny se provádí tak, že notář připojí k předložené listině doložku, ve které uvede den, měsíc a rok, ve kterém byla listina vyhotovena. Tato doložka se umístí přímo na předloženou listinu nebo na samostatný list papíru, který je následně pevně připojen k předložené listině.

V ověřovací doložce může být také uveden údaj o hodině, kdy byla listina předložena. Jestliže má klient zájem na připojení údaje o hodině předložení listiny, je vhodné na to notáře upozornit. Při žádosti o osvědčení o předložení listiny není nutné, aby žadatel prokazoval svou totožnost.

Osvědčení o předložení listiny je nutné provést pouze připojením výše uvedené doložky, jiný způsob, např. sepsáním notářského zápisu o předložení listiny, zákon nepřipouští.

Příklad:

Pan Adam si sepsal prohlášení, přičemž mu záleží na tom, aby bylo přesně osvědčeno, v který den toto prohlášení bylo učiněno. Prohlášení předloží notáři, který mu na listinu připojí osvědčení o předložení listiny, ve kterém bude uvedeno datum, kdy bylo prohlášení notáři předloženo.

Zdroj: Osvědčení o předložení listiny (nkcr.cz)