Rychlý dotaz

Dovětek

Dovětek je dalším z pořízení pro případ smrti, kterým může zůstavitel svým odvolatelným projevem vůle zřídit odkaz, zatížit dědice či odkazovníka příkazem či omezit podmínkou nebo doložením času.

Dovětkem se na rozdíl od závěti a dědické smlouvy neustanovuje dědic, ale činí se jiná opatření – zřizuje se odkaz, dědic či odkazovník se zatíží příkazem, omezí podmínkou apod. O způsobilosti zůstavitele pořídit dovětkem a jeho formách platí totéž, co u závěti. Dovětek může být pořízen buď současně se závětí nebo samostatně.

Příklad:

Zůstavitel vlastní automobil a přeje si, aby tento automobil po jeho smrti nabyl vnuk Karel. Má ale podmínku, že Karel musí úspěšně dostudovat vysokou školu. Zůstavitel již dříve sepsal závěť, ve které svým univerzálním dědicem ustanovil syna Pavla. Nyní tedy sepíše dovětek, ve kterém nařídí povolanému dědici Pavlovi, aby automobil jako odkaz vydal vnukovi Karlovi jako odkazovníkovi s odkládací podmínkou, že vnuk Karel úspěšně dostuduje.

Zdroj: Dovětek (nkcr.cz)