Rychlý dotaz

Založení obchodní korporace

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Tyto právnické osoby jsou zakládány za účelem podnikání, ale můžou být založeny i k jiným účelům. Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva a evropské společnosti musí být sepsáno ve formě veřejné listiny – notářského zápisu.

Nejčastěji zakládanou obchodní korporací je společnost s ručením omezeným. Jde o formu nejflexibilnější, používanou pro většinu podnikatelských záměrů. Lze ji založit již se základním kapitálem ve výši 1 Kč.

Akciová společnost má složitější strukturu, její základní kapitál musí činit alespoň 2 000 000 Kč, a je zakládána zpravidla pro kapitálově náročnější a sofistikovanější podnikatelské záměry.

Méně často jsou používány další právní formy jako družstvo, evropská společnost, veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost.

Obchodní korporace se nejdříve založí zakladatelským právním jednáním (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu, přijetím stanov). Po splacení základního kapitálu a obstarání živnostenských oprávnění je obchodní korporace zapsána do obchodního rejstříku, čímž vzniká – začíná existovat, má přiděleno identifikační číslo.

Zakladatelské právní jednání společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva a evropské společnosti musí být sepsáno ve formě notářského zápisu.

Notář vám poradí i s vyřízením dalších formalit souvisejících se založením obchodní korporace a může také provést zápis založené obchodní korporace do obchodního rejstříku. Je to levnější a rychlejší, než kdyby zápis prováděl rejstříkový soud. V jednodušších případech tak lze například společnost s ručením omezeným založit a zapsat do obchodního rejstříku i během jediného dne.

Společnost s ručením omezeným lze založit také v jednodušší a levnější podobě. Pokud zakladatelský dokument obsahuje jen povinné náležitosti stanovené zákonem a společníci vkládají jen peněžité vklady, je zápis společnosti zcela osvobozen od soudního poplatku a také odměna notáře za sepsání notářského zápisu je nižší. Tento postup je však vhodné volit spíše v případě jednočlenné společnosti s ručením omezeným, u společností vícečlenných je třeba zvažovat, zda zákonná úprava poměrů ve společnosti bude společníkům vyhovovat a zda nezvolí raději svou vlastní úpravu v případech, kdy to zákon umožňuje.

Příklad:

Dva kolegové chtějí začít společně podnikat, rozhodli se pro založení společnosti s ručením omezených. Společnost potřebují založit rychle, protože na ně čeká už první obchodní případ. Zvažují, zda koupit už založenou společnost od firmy, která se prodejem „hotových“ společností zabývá, nebo se obrátit na známého advokáta, nebo jít přímo za notářem. Rozhodnou se pro poslední možnost a udělají dobře. Notář jim připraví společenskou smlouvu odpovídající jejich potřebám, sepíše notářský zápis, poradí s vyřízením živnostenských oprávnění a s dalšími formalitami a následně také provede zápis společnosti do obchodního rejstříku. Celý proces zabere jen několik dní. Založení společnosti u notáře  až po její zápis do obchodního rejstříku je tak určitě rychlejší a levnější, než nákup ready made (již založené) společnosti nebo zprostředkovaný postup přes advokáta.

Zdroj: Založení obchodní korporace (nkcr.cz)