Rychlý dotaz

Statut svěřenského fondu

Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele k určitému účelu. Svěřenský fond musí mít statut, který vydává zakladatel svěřenského fondu a vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu.

Svěřenský fond se podle občanského zákoníku vytváří právním jednáním zakladatele ve formě smlouvy se svěřenským správcem (dále jen „smlouva”) nebo pořízením pro případ smrti (dále jen „pořízení pro případ smrti”). Ve smlouvě i v pořízení pro případ smrti se vymezí majetek vyčleňovaný z vlastnictví zakladatele do svěřenského fondu a účel svěřenského fondu. Účel svěřenského fondu může být veřejně prospěšný nebo soukromý.

Statut svěřenského fondu, který upravuje jeho fungování, může být součástí smlouvy se svěřenským správcem nebo pořízení pro případ smrti, potom však tato právní jednání vyžadují formu notářského zápisu. Nebude-li jejich součástí, bude vydán jednostranným právním jednáním zakladatele ve formě veřejné listiny. O náležitostech statutu a o výhodách i úskalích svěřenského fondu vás bude notář informovat.

Příklad:

Vlastník prosperující společnosti, který se chystá na odchod do důchodu, nemá komu předat její řízení, neboť jeho děti nemají potřebné vzdělání či znalosti. Společnost tedy vyčlení do svěřenského fondu a svěřenským správcem jmenuje osobu s potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Své děti jmenuje jako obmyšlené a přizná jim právo na výnosy z fondu.

Zdroj: Statut svěřenského fondu (nkcr.cz)