Rychlý dotaz

Sestavení inventáře na žádost svěřenského nástupce

V případě, že zůstavitel nařídil svěřenské nástupnictví, má svěřenský nástupce právo požadovat po dědici sestavení inventáře ve formě veřejné listiny – notářského zápisu.

Zůstavitel může nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech (např. po určitém čase nebo po splnění konkrétní podmínky) na svěřenského nástupce jako následného dědice. Dědictví tedy nejprve přechází na ustanoveného (předního) dědice a až splněním zůstavitelem nařízených podmínek či uplynutím času přechází na dalšího (následného) dědice – svěřenského nástupce. Do doby, než se naplní zůstavitelem stanovené podmínky pro přechod dědictví na následného dědice nebo než uplyne zůstavitelem stanovený čas, se může stát, že svěřenský nástupce nebude mít úplný přehled o majetku, který na něho má přejít z předního dědice.

K zajištění přehledu svěřenského nástupce o dědictví, které by mu mělo za splnění stanovených podmínek připadnout, má svěřenský nástupce právo požadovat po předním dědici, tj. dědici, na kterého prozatímně přešlo dědictví po zůstaviteli, aby sestavil bez zbytečného odkladu inventář všeho, co děděním nabyl. Svěřenský nástupce má právo požadovat sestavení inventáře ve formě veřejně listiny – notářského zápisu. Inventář může svěřenskému nástupci sloužit jako podklad k posouzení, zda přední dědic nakládá s dědictvím v souladu se zákonem, případně v souladu s nařízením zůstavitele.

Příklad:

Zůstavitel ve své závěti ustanovil dědicem veškerého majetku svého bratra Pavla, ale současně v závěti nařídil, že veškeré dědictví má přejít na synovce Petra jako svěřenského nástupce, jakmile tento synovec dosáhne věku 40 let. Zůstavitel zemře a veškerý majetek podle závěti nabude jeho syn Pavel. Vnuk Petr, kterému je v té době 30 let, ale bude mít zájem, aby byl sepsán veškerý majetek, který nabyl jeho otec, který není zrovna dobrým hospodářem, nezávislou třetí osobou – notářem, a tak požádá dědice (svého otce) o sestavení inventáře ve formě veřejné listiny – notářského zápisu.

Zdroj: Sestavení inventáře na žádost svěřenského nástupce (nkcr.cz)